Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPDokumentetKontaktiPUBLIKIMET

MUNDËSI PUNËSIMI

Aplikacion Punësimi

Vazhdim i konkursit te jashtem- zyrtar per buxhet dhe financa 2

Vazhdimi i konkursit te jashtem- Udhëheqës Div per Pajtueshmeri dhe Harmonizim te Legji

Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Drejtor i Departametit të Licencimit

Shpallja e rekrutimit te jashtëm- Udhëheqës Div per Pajtueshmëri dhe Harmonizim te Legjislacion

Rishpallje i konkursit te jashtëm- zyrtar per buxhet dhe financa shqip

Shpallja e rekrutimit të brendshëm- Drejtor i Departamentit të Licencimit

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – pozita Udhëheqës Divizioni

Njoftim për kandidatin e suksesshëm-pozita Asistent Administrativ

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Asistent Administrativ

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Udhëheqës i Divizionit për Ankesa dhe Përfaqësim

Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar Ligjor

Anulim i konkursit për Zyrtar për Buxhet dhe Financa

Anulim i konkursit për Zyrtar të Lartë Ligjor

Anulim i konkursit për Udhëheqës i Divizioni për Pajtueshmëri dhe Harmonizim të Legjislacionit

Shpallja e rekrutimit të jashtëm- Asistent Administrativ

Shpallja e rekrutimit të jashtëm- Asistent Administrativ

Shpallja e rekrutimit te brendshëm- Udhëheqës Div per Pajtueshmëri dhe Harmonizim te Legjislacionit

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Zyrtar Ligjor

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Zyrtar Ligjor

Anulim i konkursit per drejtor i Drejtor i Departamentit per Menaxhimin e Frekuencave

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Zyrtar/e i/e Lartë Ligjor

Shpallje e Rekrutimit të Jashtëm - Zyrtar Ligjor 2

Shpallje e Rekrutimit të Jashtëm - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2

Rishpallje e konkursit - Zyrtar i lartë ligjor

Rishpallje e konkursit - Drejtor i Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave

Anulim i konkursit për Zyrtar të lartë ligjor

Shpallja e rekrutimit të brendshëm- Zyrtar i Lartë për Marrëdhënie me Publikun

Vazhdim i konkursit të jashtëm - Zyrtar i lartë ligjor

Shpallja e rekrutimit të brendshëm - Udhëheqës i Divizionit për Monitorim

Shpallja e rekrutimit të jashtëm- Drejtor i Departamentit të Menaxhimit Frekuencor

Anulim i konkursit për Drejtor i Departamentit për Menaxhim të Frekuencave

Shpallja e rekrutimit te brendshëm- Drejtor i Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave

Konkurs Zyrtar/e i/e Lartë Ligjor