Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPPUBLIKIMETDokumentetKontakti

NJOFTIM NGA MBLEDHJA E TRETË E KPM-së

15.03.2017 -
Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 15 mars 2017, ka mbajtur mbledhjen e tretë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI.

Pas miratimit të agjendës dhe procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara, Komisioni miratoi kërkesat për licencë të dy kandidatëve për të Ofruar Shërbime Mediale Aadiovizele, OSHMA SPIN TV dhe UBT TV si dhe kërkesën e kandidatit ARTMOTION për t’u licencuar si operator i shpërndarjes IPTV. Në këtë takim Kryeshefja e Zyrës Ekzekutive znj. Naile SELIMAJ-KRASNIQI njoftoi Komisionin me mbarëvajtjen e punës së ZE sipas obligimeve ligjore ndërsa Grupi Punues, i themeluar për përgatitjen e materialit tenderues për dhënien në shfrytëzim të dy Multipleksëve, sipas përcaktimeve ligjore të dhëna në  Ligjin Nr. 05/L-027 për Dixhitalizimin e Transmetimeve Radiodifuzive Tokësore, njoftoi Komisionin për punën e bërë deri më tani.

Pas përfundimit të përgatitjes së materialit tenderues, KPM do të nxjerr vendimin për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027.
 
KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE


Kthehu mbrapa