GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

OBAVEŠTENJE SA SEDNICE NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

Logo e re 28.09.2017 -

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), je dana 22. septembar 2017. godine, održala desetu po redu sednicu, za 2017. godinu, kojom je predsedavao predsednik g. Adnan MEROVCI.                                           Na početku ovog sastanka, Komisija je usvojila dnevni red i zapisnik sa prethodne sednice.

Zatim, Komisija je diskutovala u vezi sa preporukama Izvršne kancelarije za izmenu određenih člana koji se odnose na teleshoping, Uredbe o komercijalnim audio-vizuelnim komunikacijama NKM-2016/02 i za izmenu člana 11. Uredbe NKM-2017/03 o godišnjoj tarifi za licencu. Komisija se složila sa predlozima o izmenama i odlučila je da ih prosledi dalje u javnim konsultacijama. Uzimajući u obzir veliko angažovanje medija koji će do 22. oktobra 2017. godine pokrivati kampanju za lokalne izbore 2017. godine, procedura javne rasprave će se odvijati nakon završetka izbora.

Na ovoj sednici je Komisija takođe razmotrila jedan pravni slučaj/žalbu koja je predstavljena NKM-u od strane političkog subjekta LDK protiv PAMU Klan Kosova za kršenje zakona o opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073 i Etičkog kodeksa za provajdere audiovizuelnih medijskih usluga u Republici Kosov KKPM-2016/03. Nakon razmatranja žalbe i dokaza, Komisija je došla do zaključka da ne postoje dokazi da je došlo do povrede zakonodavstva NKM-a i shodno tome je žalba odbijena kao neosnovana.  

Takođe, NKM je razmotrila i pet slučajeva licenciranja i donela je odluku za licenciranje PAMU Suite TV i PAMU Travelista i za izmenu programske đeme Klan Kosova i Zico TV kao i MAX TV-u je usvojen zahtev za izmenu sertifikata o poslovanju sa DP na DOO.

Komisija je takođe diskutovala i o pripremama NKM-a u vezi sa radom tokom lokalnih izbora, odnosno nadgledanju od strane NKM-a audiovizuelnih medijskih usluga tokom kampanje lokalnih izbora i blagovremenom obradom slučajeva koji se mogu evidentirati.

 

Nezavisna Komisija za Medije

 


Vratite se nazad