GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

OBAVEŠTENJE SA ČETRNAESTOG SASTANKA NKM-a

L22.12.2017 -

Nezavisna komisija za medije (NKM) dana 21. decembra 2017. godine, održala je svoj četrnaesti sastanak na kojem je predsedavao predsednik g. Adnan MEROVCI. Nakon usvajanja agende i dva zapisnika sa prethodna sastanka, NKM je usvojila izmenu i dopunu (izmenu člana 11) dve uredbe: Uredba  NKM 2017/06 o Godišnjoj Tarifi za Licencu i Uredba  NKM 2017/07 o Komercijalnim Audiovizuelnim Komunikacijama.

Komisija takođe je razmatrala i tekst Strategije za prelazak na digitalni prenos usklađen sa Administrativnim uputstvom br. 02/2012 o postupcima, kriterijumima i metodologiji pripreme i usvajanje strateških dokumenata i planova za njihovo sprovođenje koja je usvojena da se pošalje Vladi na usvajanje. NKM je pripremila Strategiju za prelazak na digitalni prenos u 2015. godini i poslala je Vladi na usvajanje. Strategija je završena nakon sveobuhvatnog konsultativnog procesa i u saradnji sa relevantnim kosovskim i međunarodnim institucijama kao i predstavnicima medijske industrije. Usklađivanje Strategije NKM-a sa Administrativnim uputstvom br. 02/2002 je zahtevano od strane Kancelarija za strateško planiranje u Kancelariji premijera kao preduslov za usvajanje od strane Vlade. 

NKM je nastavila i sa obradom nekoliko pravnih predmeta u vezi ne-dostavljanja dnevnika A i B tokom kampanje za opšte izbore, lokalne izbore i drugi krug izbora tokom 2017. godine u Republici Kosovo. Ovi slučajevi su se procenili da su u suprotnosti sa Zakonom o opštim izborima za koje je odlučeno da se sankcionišu- primedbom. U odnosu na praćenje medija tokom predizborne kampanje, Komisija je razmotrila i Izvestaj  kampanje o praćenju medija tokom kampanje za proces ponovnog glasanja u opštini Istok Procenjeno je da su mediji koji su pokrivali ovu kampanju delovali u skladu.

Na kraju sastanka, NKM je odobrila zahtev Operatora distribucije High Speed DOO za prekid licence.

Pojedinačne odluke sa ovog sastanka biće objavljene nakon poslanja istih kod licenciranih.

 

NEZAVISNA MEDIJSKA KOMISIJA


Vratite se nazad