329 - Kpm | KPM

Përbërja aktuale e BA:

  • Avdyl HYSENI - Kryetar, i emëruar më 16 qershor 2016, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Musa DRAGUSHA - Anëtar, i emëruar më 16 qershor 2016, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Ilaz RUDAKU - Anëtar, i emëruar më  15 mars 2018, me mandat 3 (tre) vjeçar