Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1073 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 1 gusht 2017, ka mbajtur mbledhjen e rregullt. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit të mbledhjes paraprake, KPM ka miratuar Raportin tremujor për periudhën prill – qershor 2017, i cili sipas nenit 15 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në mbledhje KPM ka trajtuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofrueseve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuele, shkeljen e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03, Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit, shkelja e Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës, si dhe shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, për zbatimin e të cilit është përgjegjës KPM. Komisioni i KPM-së ka shqyrtuar të gjitha rastet e shkeljeve ligjore dhe pas shqyrtimit ka ardh në përfundim: Për shkelje të Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit, është gjetur në shkelje shërbimi medial audiovizual Klan Kosova_ dhe është sanksionuar me masën Vërejtje. Për shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale KPM-2016/03, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: RTV Dukagjini për tri (TV Dukagjini, TV Dukagjini, TV Dukagjini ) raste të shkeljeve, ku për një rast është sanksionuar me Vërejtje dhe për dy rastet tjera është sanksionuar me gjoba. Ndërsa Rrokum TV është sanksionuar me Vërejtje. Për shkelje të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës, janë gjetur në shkleje këto shërbime mediale audiovizuale: TV Ballkan , Radio Rinia, TV Besa, TV Festina dhe TV Iliria, ku KPM ka vendosur të shqiptojë masën sanksionuese Vërejtje. Për shkelje të Rregullores KPM-2016/01 për Shpërndarjen e Ofruesëve të Shërbimeve Mediale Audio Vizuale, janë gjetur në shkleje këta ofrues të shpërndarjes: IPKO, Kujtesa, Max TV, Kadria Net dhe Telekomi i Kosovës ku janë sanksionuar me masën Vërejtje. Për shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr.03/L-073, ku KPM ka monitoruar fushatën zgjedhore të zgjedhjeve nacionale të 11 qershor 2017, janë gjetur në shkelje këto shërbime mediale audiovizuale: Tribuna Channel, TV Dukagjini, TV Opinion , TV Vali, TV SyriVision, Rtv 21, TV Herc, TV Most, TV Puls, TV Mir, TV Kim, RTK 1, Rrokum TV, TV Besa, TV Iliria_dhe Klan Kosova. Të gjitha këto shërbime mediale audiovizulale janë sanksionuar më masën Vërejtje. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe dy raste të licencimit, ku ka marrë vendim për ndryshim të lokacionit të transmetuesit sipas kërkesës së Radio Maria dhe vendim për refuzim të ndryshimit të pronësisë sipas kërkesës së News TV. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 1 GUSHT 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1071 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 1 gusht 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NDAHET NGA JETA ANËTARJA E BORDIT TË ANKESAVE DUA DAUTI- KADRIU http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1070 Më 6 korrik 2017, papritur në moshë shumë të re ka ndërruar jetë znj. Dua Dauti- Kadriu, Anëtare e Bordit të Ankesave të Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM). znj. Dauti-Kadriu u lind në Prizren më 26 prill 1981. Ishte Juriste dhe Psikologe shumë e zonja. Më 27 shkurt 2017, Kuvendi i Republikës së Kosovës e emëroi atë në pozitën e anëtares së Bordit të Ankesa në KPM. Me vdekjen e saj, KPM ka humbur një bashkëpunëtore të palodhshme dhe njëkohësisht shumë profesionale e cila kontribuoi shumë për aq kohe sa ishte anëtare e BA. Anëtarët e Bordit të Ankesave dhe personeli i Zyrës Ekzekutive ndihen të nderuar që punuan me znj. Kadriu dhe çmojnë lartë kontributin e saj. KPM i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të gjithë bashkëpunëtorëve që patën fatin të punojnë me të. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PUBLIKON RAPORTIN ME TË GJETURAT NGA MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1068 Komisioni i Pavarur i Mediave ka bërë monitorimin e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale (OSHMA) të cilat kanë mbuluar fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017. Monitorimi ka pasur për qëllim vlerësimin e performancës së OSHMA-ve në pajtim me Kreun VIII “Mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve” të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Të gjeturat nga monitorimi i realizuar në periudhën nga 31 maj deri më 11 qershor 2017 janë prezantuar në raportin të cilin KPM e publikon sot. Për këtë qëllim, janë monitoruar 23 ofrues të shërbimeve mediale audio-vizuale (OSHMA) me transmetim tokësor me mbulim nacional, regjional e lokal si dhe OSHMA-të me program gjeneralistik të cilët operojnë përmes operatorëve të shpërndarjes. Monitorimi është bërë për programet e transmetuara nga ora 16:00 deri më 24:00 Për shkak të problemeve teknike me pranim dhe arkivim të sinjalit për këtë periudhë në raport nuk janë përfshirë TV ZOOM dhe TV KISS, kurse TV Tema prezantohet vetëm pjesërisht për datat 5 deri 11 qershor 2017. Gjatë monitorimit janë vlerësuar: paanshmëria në raportim, hapësira e ofruar për SCP-të, gjuha e përdorur si dhe pajtueshmëria me obligimet që dalin nga Kreu VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Edhe pse fushata zgjedhore me spote politike e debate zgjedhore në OSHMA-të ka filluar shumë kohë para shpalljes zyrtare të fushatës zgjedhore nga ana e KQZ-së, raporti përmban të dhëna vetëm për periudhën 31 maj - 11 qershor 2017. RAPORT MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME 2017 NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1066 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 27 qershor 2017, mbajti mbledhjen e tetë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës Komisoni miratoi procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Në këtë mbledhje KPM ka trajtuar tri raste të licencimit dhe ka marrë vendim: Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë se Radio Omega 3Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë se Radio Fokusi Miratim të kërkesës për Licencim të Labia TV për të vepruar si Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA). KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 27 QERSHOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1064 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 27 qershor 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 31 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1063 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 31 maj 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1059 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 18 maj 2017, ka mbajtur mbledhjen e gjashtë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja paraprake, KPM ka diskutuar rreth përcaktimit të kritereve të pakos së dokumentacionit për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027. Kriteret dhe i tërë procesi për shpalljen e tenderit publik, mbikëqyret nga Komisioni Mbikëqyrës i cili nxjerr vendim për dhënien e koncesionit për operatorin e multipleksit. Gjithashtu, në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dy raste të licencimit dhe ka marrë vendim për licencimin e IPTV TelCos si dhe licencimin e Ofruesit të Shërbimeve Audio-vizuele TV7. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA KPM http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1058 MË 18 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1057 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 18 maj 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE