Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org NDAHET NGA JETA ANËTARJA E BORDIT TË ANKESAVE DUA DAUTI- KADRIU http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1070 Më 6 korrik 2017, papritur në moshë shumë të re ka ndërruar jetë znj. Dua Dauti- Kadriu, Anëtare e Bordit të Ankesave të Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM). znj. Dauti-Kadriu u lind në Prizren më 26 prill 1981. Ishte Juriste dhe Psikologe shumë e zonja. Më 27 shkurt 2017, Kuvendi i Republikës së Kosovës e emëroi atë në pozitën e anëtares së Bordit të Ankesa në KPM. Me vdekjen e saj, KPM ka humbur një bashkëpunëtore të palodhshme dhe njëkohësisht shumë profesionale e cila kontribuoi shumë për aq kohe sa ishte anëtare e BA. Anëtarët e Bordit të Ankesave dhe personeli i Zyrës Ekzekutive ndihen të nderuar që punuan me znj. Kadriu dhe çmojnë lartë kontributin e saj. KPM i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të gjithë bashkëpunëtorëve që patën fatin të punojnë me të. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PUBLIKON RAPORTIN ME TË GJETURAT NGA MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1068 Komisioni i Pavarur i Mediave ka bërë monitorimin e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale (OSHMA) të cilat kanë mbuluar fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017. Monitorimi ka pasur për qëllim vlerësimin e performancës së OSHMA-ve në pajtim me Kreun VIII “Mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve” të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Të gjeturat nga monitorimi i realizuar në periudhën nga 31 maj deri më 11 qershor 2017 janë prezantuar në raportin të cilin KPM e publikon sot. Për këtë qëllim, janë monitoruar 23 ofrues të shërbimeve mediale audio-vizuale (OSHMA) me transmetim tokësor me mbulim nacional, regjional e lokal si dhe OSHMA-të me program gjeneralistik të cilët operojnë përmes operatorëve të shpërndarjes. Monitorimi është bërë për programet e transmetuara nga ora 16:00 deri më 24:00 Për shkak të problemeve teknike me pranim dhe arkivim të sinjalit për këtë periudhë në raport nuk janë përfshirë TV ZOOM dhe TV KISS, kurse TV Tema prezantohet vetëm pjesërisht për datat 5 deri 11 qershor 2017. Gjatë monitorimit janë vlerësuar: paanshmëria në raportim, hapësira e ofruar për SCP-të, gjuha e përdorur si dhe pajtueshmëria me obligimet që dalin nga Kreu VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Edhe pse fushata zgjedhore me spote politike e debate zgjedhore në OSHMA-të ka filluar shumë kohë para shpalljes zyrtare të fushatës zgjedhore nga ana e KQZ-së, raporti përmban të dhëna vetëm për periudhën 31 maj - 11 qershor 2017. RAPORT MONITORIMI I MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË PËRGJITHSHME 2017 NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1066 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 27 qershor 2017, mbajti mbledhjen e tetë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës Komisoni miratoi procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Në këtë mbledhje KPM ka trajtuar tri raste të licencimit dhe ka marrë vendim: Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë se Radio Omega 3Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë se Radio Fokusi Miratim të kërkesës për Licencim të Labia TV për të vepruar si Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA). KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 27 QERSHOR KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1064 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 27 qershor 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 31 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1063 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 31 maj 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1059 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 18 maj 2017, ka mbajtur mbledhjen e gjashtë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja paraprake, KPM ka diskutuar rreth përcaktimit të kritereve të pakos së dokumentacionit për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027. Kriteret dhe i tërë procesi për shpalljen e tenderit publik, mbikëqyret nga Komisioni Mbikëqyrës i cili nxjerr vendim për dhënien e koncesionit për operatorin e multipleksit. Gjithashtu, në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dy raste të licencimit dhe ka marrë vendim për licencimin e IPTV TelCos si dhe licencimin e Ofruesit të Shërbimeve Audio-vizuele TV7. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA KPM http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1058 MË 18 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1057 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 18 maj 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE DITA BOTËRORE E LIRISË SË SHTYPIT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1056 Me rastin e 3 majit, Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Komisioni i Pavarur i Mediave, rikujton rëndësinë që ka respektimi i kësaj vlere thelbësore të sistemeve demokratike e që kontribut të çmueshëm në krijimin e një shoqërie stabile, gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes.Në këtë ditë të rëndësishme të lirisë së shtypi, Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon të gjithë mekanizmat përgjegjës që të ofrojnë një qasje konstruktive në funksionalizimin e predispozitave që garantojnë aplikimin e pakufizuar të kësaj lirie themelore, që duhet të jetë e pacenueshme e mbrojtur dhe e garantuar. Pavarësisht sfidave e rasteve të kufizuara përjashtuese, Komisioni i Pavarur i Mediave konsideron se mediat në Republikën e Kosoves vazhdojnë të praktikojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me profesionalizëm dhe të jenë zë i fuqishëm dhe i saktë i së vërtetës, i cili është kusht fundamental njerëzorë për një shtet demokratik. Rikujtojmë se Liria e shprehjes në Republikën e Kosovës është e garantuar me Kushtetutë, andaj garanton të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. KPM angazhohet fuqishëm për media të lira dhe u bënë thirrje të gjitha institucioneve relevante të krijojnë ambient të përshtatshëm për zhvillimin e medias së lirë dhe pluraliste.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1051 Bazuar në Nenin 11, pika 2.1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, si dhe Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 05-V-460, Komisioni i Pavarur i Mediave bën ftesë publike për nominime për një anëtar të KPM-së.Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës.Nominimet pranohen prej 27 prill deri më 16 maj 2017, në orën 16:00.Dokumentacioni i nominimit duhet të dorëzohet personalisht në Zyrën e KPM-së.Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org , tek PAKOJA PËR NOMINIM. Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes:• Email adresës info@kpm-ks.org • Tel: 038 245 031 apo personalisht në zyrën e Komisionit të Pavarur të Mediave, Rruga Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton, 10000 Prishtinë.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE