Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org MË 31 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1063 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 31 maj 2017, në ora 11:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E GJASHTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1059 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 18 maj 2017, ka mbajtur mbledhjen e gjashtë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja paraprake, KPM ka diskutuar rreth përcaktimit të kritereve të pakos së dokumentacionit për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027. Kriteret dhe i tërë procesi për shpalljen e tenderit publik, mbikëqyret nga Komisioni Mbikëqyrës i cili nxjerr vendim për dhënien e koncesionit për operatorin e multipleksit. Gjithashtu, në këtë mbledhje KPM ka shqyrtuar dy raste të licencimit dhe ka marrë vendim për licencimin e IPTV TelCos si dhe licencimin e Ofruesit të Shërbimeve Audio-vizuele TV7. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA KPM http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1058 MË 18 MAJ KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1057 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 18 maj 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE DITA BOTËRORE E LIRISË SË SHTYPIT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1056 Me rastin e 3 majit, Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Komisioni i Pavarur i Mediave, rikujton rëndësinë që ka respektimi i kësaj vlere thelbësore të sistemeve demokratike e që kontribut të çmueshëm në krijimin e një shoqërie stabile, gjithëpërfshirëse, duke garantuar njëkohësisht qasje në informata dhe garantim të lirisë së shprehjes.Në këtë ditë të rëndësishme të lirisë së shtypi, Komisioni i Pavarur i Mediave inkurajon të gjithë mekanizmat përgjegjës që të ofrojnë një qasje konstruktive në funksionalizimin e predispozitave që garantojnë aplikimin e pakufizuar të kësaj lirie themelore, që duhet të jetë e pacenueshme e mbrojtur dhe e garantuar. Pavarësisht sfidave e rasteve të kufizuara përjashtuese, Komisioni i Pavarur i Mediave konsideron se mediat në Republikën e Kosoves vazhdojnë të praktikojnë lirshëm të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre me profesionalizëm dhe të jenë zë i fuqishëm dhe i saktë i së vërtetës, i cili është kusht fundamental njerëzorë për një shtet demokratik. Rikujtojmë se Liria e shprehjes në Republikën e Kosovës është e garantuar me Kushtetutë, andaj garanton të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. KPM angazhohet fuqishëm për media të lira dhe u bënë thirrje të gjitha institucioneve relevante të krijojnë ambient të përshtatshëm për zhvillimin e medias së lirë dhe pluraliste.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1051 Bazuar në Nenin 11, pika 2.1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, si dhe Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 05-V-460, Komisioni i Pavarur i Mediave bën ftesë publike për nominime për një anëtar të KPM-së.Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës.Nominimet pranohen prej 27 prill deri më 16 maj 2017, në orën 16:00.Dokumentacioni i nominimit duhet të dorëzohet personalisht në Zyrën e KPM-së.Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org , tek PAKOJA PËR NOMINIM. Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes:• Email adresës info@kpm-ks.org • Tel: 038 245 031 apo personalisht në zyrën e Komisionit të Pavarur të Mediave, Rruga Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton, 10000 Prishtinë.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E PESTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1050 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 14 prill 2017, ka mbajtur mbledhjen e pestë me radhë, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, pas miratimi të dy procesverbaleve nga mbledhjet paraprake, KPM ka miratuar Raportin e tremujorit të parë janar-mars 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në pajtueshmëri me nenin 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Po ashtu, KPM ka trajtuar edhe gjashtë raste të licencimit dhe ka marrë vendim:Miratim të kërkesës për ndryshim të lokacionit të transmetuesit dhe emrit për Radio K,Miratim të kërkesës për Licencim të Pozitiv Gold TV dhe TV Llapi për të vepruar si Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio-vizuele (OSHMA),Miratim të kërkesës për frekuencë shtesë të Radio Dukagjinit,Miratim të kërkesës për heqje dorë nga licenca të OSHMA Pro Channel, si dheMiratim të kërkesës për licencë të operatorit të shpërndarjes-platformë OTT Vista SHPK.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 14 PRILL KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1049 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 14 prill 2017, në ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRTË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1048 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 30 mars 2017, ka mbajtur mbledhjen e katërt me radhë për këtë vit, të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI. Në këtë mbledhje, KPM ka miratuar Raportin Vjetor për periudhën kohore janar-dhjetor 2016, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në pajtueshmëri me nenin 3 paragrafi 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në. Përveç miratimit të Raportit Vjetor , KPM ka diskutuar edhe për mbarëvajtjen e punës lidhur me përgatitjet e materialit tenderues, për shpalljen e tenderit publik për kanalet 46 dhe 58, siç përcaktohet në Shtojcën e Ligjit Nr. 05/L-027.KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 30 MARS KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1046 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 30 mars 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton.KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE