329 - Kpm | KPM

  •  Ilaz RUDAKU - član, imenovan 15. marta 2018. godine, sa mandatom od 3 (tri) godine
  • Avdyl HYSENI - član, imenovan 29. oktobra 2020. godine, sa mandatom od 3 (tri) godine
  • Ylber FETAHAJ - član, imenovan 29. oktobra 2020. godine, sa mandatom od 3 (tri) godines