329 - Kpm | KPM

    Avdyl HYSENI - Predsjednik, imenovan16. juna 2016. godine, sa mandatom od 3 (tri) godine

    Musa DRAGUSHA - član, imenovan 16. juna 2016. godine, sa mandatom od 3 (tri) godine

    Ilaz RUDAKU - član, imenovan 15. marta 2018. godine, sa mandatom od 3 (tri) godine