Të licencuarit
321 - Kpm | KPM

  • TË MBROJË lirinë e shprehjes, shumëllojshmërinë e mendimit, qasjen në informata për gazetarë dhe publikun, si dhe interesin e shfrytëzuesve të mediave dhe operatorëve sipas sundimit të ligjit;

 

  • TË INKURAJOJ profesionalizmin në radhët e gazetarëve, menaxherëve dhe pronarëve të mediave;

 

  • TË PROMOVOJË zhvillimin e një tregu të shëndoshë medial që u shërben të gjithë qytetarëve  të Kosovës;