Të licencuarit
2291 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

19 January 2017

 

Bazuar në Nenin 11, pika 2.1, të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, KPM bën ftesë publike për nominime për një anëtar të KPM-së.

Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Kosovë.

Nominimet pranohen prej 19 janar 2017 deri më  6 shkurt 2017, në orën 16:00.

Dokumentacioni i nominimit duhet të dorëzohet personalisht në Zyrën e KPM-së.

Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org, tek Pakoja për Nominim. 

Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes:

•  Email adresës në:  info@kpm-ks.org dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org
•  Tel:  038 245 031 

apo personalisht në zyrën e Komisionit të Pavarur të Mediave, Rruga Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton, 10000 Prishtinë.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE