2358 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMPLETOHET ME ANËTARË

16 March 2015

 

Në seancën e mbajtur më 12 mars 2015, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisionit të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur dy (2) anëtarë të KPM-së, nga radhët e komuniteteve joshqiptare. Anëtarët e zgjedhur janë znj. Jelena SIMIQ dhe z. Mejdin SALIJI, me mandat tre vjeçar.
Me zgjedhjen e këtyre dy anëtarëve, organi vendimmarrës i KPM-së është  është në përbërje të plotë.

 

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE