2388 - Lajmi_i_plot | KPM

RAPORTI I MONITORIMIT TË SHËRBYESVE MEDIAL AUDIO-VIZUEL GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2014

10 July 2014

 

Komisioni i Pavarur i Mediave në takimin e datës 8 korrik 2014 ka aprovuar publikimin e raportit final të monitorimit të shërbimeve mediale audio-vizuele gjatë mbulimit të fushatës për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2014. Monitorimi është bërë për të vlerësuar pajtueshmërinë e të licencuarve me Kreun VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës.  
 

RAPORTI I MONITORIMIT TË SHËRBYESVE MEDIAL AUDIO-VIZUEL GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2014