Të licencuarit
2397 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM ORGANIZON TRYEZË ME TEMËN DIGJITALIZIMI NË KOSOVË

28 May 2014

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) organizon tryezën me temën: DIGJITALIZIMI NË KOSOVË 

Këtë Tryezë, KPM e organizon me qëllim të marrjes së mendimeve nga grupet e interesit për digjitalizimin e transmetimeve tokësore, në Republikën e Kosovës. KPM pastaj do të përgatis draft strategjinë e cila do t’i nënshtrohet një diskutimi publik në një takim të veçantë, me grupet e interesit dhe publikun, siç e parasheh Ligji për KPM-në. 

Tryeza mbahet me datën 29 Maj 2014, duke filluar nga ora 11:00, në Hotel Victory, Prishtinë.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE