Të licencuarit
2437 - Lajmi_i_plot | KPM

EMËROHEN DY ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

06 June 2018

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 30 maj 2018, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 2 anëtarë të KPM-së.

Ata janë znj.Anita Muriqi dhe z.Muja Ferati.  Mandatet e tyre janë përcaktuar me short siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në.

Mandatet janë si më poshtë:

  • Anita Muriqi - mandat 2 (dy) vjeçar

  • Muja Ferati - mandat 2 (dy) vjeçar