Të licencuarit
2439 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I KPM-së MBAN TAKIM KONSTITUIV

08 June 2018

 

Pas emërimeve të anëtarëve të KPM-së nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, bazuar në nenin 15 të Ligjit Nr. 04/L-44për KPM-në, Komisioni i KPM-së mban takim konstituiv.

Takimi  mbahet më 15 prill 2014, në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 11:30.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE