2443 - Lajmi_i_plot | KPM

PORCES KONSULTACIJE U VEZI NACRTA UREDBE O DISTRIBUCIJI AUDIO VIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA KAO I RADIO MEDIJSKIH USLUGA PREKO MREŽNIH OPERATORA

17 December 2013

Më 16 dhjetor 2013 Komisioni i Pavarur i Mediave, ka mbajtur dëgjimin publik lidhur me DRAFT RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE DHE SHËRBIMEVE RADIO MEDIALE PËRMES OPERATORËVE TË RRJETIT  dhe ka pranuar komente  të cilat i bën publike. 
Komentet nga:  
 

          KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAV