Të licencuarit
2444 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PËR DISKUTIM PUBLIK

12 December 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në pajtim me nenin  8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, organizon diskutim publik me qëllim të vënies në dispozicion publikut dhe palëve të  interesuara draft rregulloren:

•    PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE DHE SHËRBIMEVE RADIO MEDIALE PËRMES OPERATORËVE TË RRJETIT

Në këtë diskutim publik, KPM do t’i marrë parasysh mendimet e publikut mbi draft rregulloren e propozuara, si dhe do t’i përfshij të gjitha komentet e bazuara dhe të argumentuara. 

Takimi do të mbahet me 16 dhjetor 2013, në ora 13:00 në hotel Victory.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE