Të licencuarit
2451 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

30 November 2013

Takimi  i  KPM-së mbahet me 2 dhjetor 2013, në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.


 

  • Trajtimi i rasteve ligjore për shërbimet mediale audio-vizuale gjatë fushatës për Zgjedhje Lokale 2013 në Republikën e Kosovës, 
  • Memo Sqaruese për anëtarët e Komisionit të KPM-së- kriteret e vlerësimit të taksës vjetore të licencës,
  • Shqyrtimi i Draft Rregullores për nivelin dhe mënyrën e pagesës së taksës vjetore të licencës së KPM-së.


Të tjera:

1.                  Përcaktimi i datës për takimin e radhës