Të licencuarit
2452 - Lajmi_i_plot | KPM

VENDIMET E KOMISIONIT TË KPM-SË NGA TAKIMI I 48-të

30 October 2013

30.10.2013 - Komisioni i KPM-së në takimin e 48-të me radhë të mbajtur më 30 tetor 2013, shqyrtoi rastet e licencimit dhe mori vendim  për licencimin e Ofruesit të Shërbimeve Programore, OSHP Click TV si edhe  të 13 Operatorëve Kabllorë:


 

 1. Connect 3, Malishevë
 2. Connect ISP, Dragash
 3. Orange Net, Kamenicë
 4. Vision TV, Podujevë
 5. Astranet-T SHPK, Shtërpcë
 6. DioniNet, Rahovec
 7. ArtMotion - Prishtinë
 8. Negenet Shpk - Ferizaj
 9. Kosova Net - Kamenicë
 10. HIGH Speed SHPK – Podujevë
 11. Bledi NTSH – Banje/Malishevë
 12. ISP Broadcast-Malishevë
 13. A Net – Doberçan, Gjilan

 

Komisioni ka shqyrtuar edhe kërkesën për ndryshimin e pronësisë së TV Mir si edhe kërkesën e RTK-së për licencimin e rrjetit të  tretë për radio nacionale. 

Kërkesa e TV Mir është miratuar bazuar në dokumentacionin relevant, përderisa pas analizës së fakteve lidhur me kërkesën e transmetuesit publik për kanalin e tretë të radios, Komisioni ka vlerësuar që nuk ka mundësi teknike për licencim. Sipas planit Gjeneva ’84, Kosovës i janë ndarë për  përdorim vetëm katër rrjete për nevojat e shërbimit për radio, të cilat tashmë shfrytëzohen nga Radio Kosova 1, Radio Kosova 2, Radio 21 dhe Radio Dukagjini. 

Prandaj, KPM nuk mund të jap në shfrytëzim frekuenca të pakoordinuara. 

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE