Të licencuarit
2453 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

29 October 2013

 

 Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi  i 48-të me radhë mbahet me 30 tetor 2013, në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:
-    Shqyrtimi i kërkesave për licencim/ rastet e licencimit: 
 1. Connect 3, Prizren
 2. Connect ISP, Dragash
 3. Orange Net, Kamenicë
 4. Vision TV, Podujevë
 5. Astranet-T SHPK, Shterpce
 6. DioniNet, Rahovec
 7. ArtMotion - Prishtinë;
 8. Negenet Shpk - Ferizaj;
 9. Kosova Net - Kamenicë;
 10. HIGH Speed SHPK – Podujevë;
 11. Bledi NTSH – Banje/Malishevë;
 12. ISP Broadcast-Malishevë;
 13. Click TV – OSHP
 14. RTV Mir
 15. Kërkesa e RTK
 16. A Net – Dobergjan Gjilan

Të tjera:

-    Përcaktimi i datës për takimin e radhës