Të licencuarit
2466 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

01 October 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 1 tetor 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i agjendës
2.    Miratimi i procesverbalit nga takimi i fundit
3.    Ndryshim/plotësimi i Draftë Strategjisë " Kalimi i Transmetimit Analog në atë Digjital në Republikën e Kosovës"Të tjera:

4.    Përcaktimi i datës për takimin e radhës