2481 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

04 June 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 6 qershor 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

 

Rendi i ditës: 

 1. Miratimi i agjendës
 2. Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 28 maj 2013
 3. Pyetje dhe përgjigje
 4. Shqyrtimi i rasteve për licencim:
 5. TV Zoom/Globus Produkcija – rekomandim për ndryshim të pronësisë dhe ndërrim të vendndodhjes së sistemit të transmetimit (kalimi në Maja e Gjelbër);
 6. Radio Hit Laser -  rekomandim për ndërrim të vendndodhjes së sistemit të transmetimit (kalimi në Maja e Gjelbër);
 7. OSHP 3TV – urdhër shpallje të pavlefshme të licencës (me kërkesë të pronarit);
 8. Elektroni – rekomandim për licencim për operator kabllor (zona e shërbimit në Zhur – Prizren );
 9. Radio Shqip FM – rekomandim për ndërrim të vendndodhjes së sistemit të transmetimit (brenda qytetit të Gjilanit);
 10. BB Herc – rekomandim për licencim për operator kabllor (zona e shërbimit në Shtërpcë);
 11. EGC - rekomandim për licencim për operator kabllor (zona e shërbimit në fshatrat e Prizrenit );
 12. Radio Vizioni - rekomandim për ndërrim të vendndodhjes së sistemit të transmetimit (brenda qytetit të Podujevës);
 13. MBTV – rekomandim për licencim për OSHP-Prishtinë;
 14. Star Movies- rekomandim për ndryshimin e emrit të OSHP;
 15. RTK 3-NEWS – rekomandim për licencimin për OSHP;
 16. RTK 4-ART- rekomandim për licencim për OSHP;
 17. Radio Kosova e Lirë- Ndryshim i lokacionit të transmetimit; 

 

Të tjera:

 

5.      Përcaktimi i agjendës për takimin e radhës