Të licencuarit
2483 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MIRATOI PESË RREGULLORE

28 May 2013

 

Në mbledhjen e mbajtur me 28 maj 2013, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit ka miratuar pesë Rregullore që rregullojnë fushën e shërbimeve mediale audio-vizuele:

Përveç Rregullores për Komunikimet Komerciale audio-vizuele_KPM 2013/03 e cila do të hyn në fuqi tre muaj pas nënshkrimit të saj, të gjitha rregulloret e lartcekura hyjnë në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i KPM-së.

KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA