2484 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

27 May 2013

 Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 28 maj 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:


 

  1.     Miratimi i agjendës
  2.     Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 23 maj 2013
  3.     Pyetje dhe përgjigje
  4.     Miratimi i pesë (5) Rregulloreve të amandametuara të KPM:
  • KPM 2013/01 RREGULLORE PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE DHE TË MITURVE NË SHËRBIMET MEDIALE AUDIO-VIZUELE
  • KPM 2013/02 RREGULLORE PËR TË DREJTËN E AUTORIT
  • KPM 2013/03 RREGULLORE PËR KOMUNIKIMET KOMERCIALE AUDIO-VIZUELE
  • KPM- 2013/04 RREGULLORJA E KPM-SË PËR DHËNIEN E LICENCËS RREGULLORJA E KPM-SË PËR DHËNIEN E LICENCËS
  • KUSHTET DHE TERMET E PËRGJITHSHME TË LICENCËS SË KPM-SË- Pjesa e parë


    5.    Qarkorja buxhetore 2014 
Të tjera:

    6.    Përcaktimi i agjendës për takimin e radhës 
 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE