Të licencuarit
2488 - Lajmi_i_plot | KPM

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

21 May 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 23 maj 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:


 

  1. Miratimi i agjendës
  2. Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 16 maj 2013
  3. Shqyrtimi i Projekt ligjit për digjitalizim
  4. Shqyrtimi i plan veprimit për plotësimin e Strategjisë për digjitalizim


Të tjera:
 

  • Takimi i radhës