Të licencuarit
2489 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PËR KONSULTIM PUBLIK

22 May 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) në pajtim me nenin  8 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, organizon konsultim publik me qëllim të ndryshimit dhe plotësimit  të draft  RREGULLORES PËR VLERËSIMIN E APLIKACIONEVE PËR LICENCË TË KPM-SË.

KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palët e interesuara të marrin pjesë në këtë konsultim publik, për të diskutuar dhe ofruara komente në Draftin e Rregullores në fjalë.

Takimi do të mbahet me 29 maj 2013, në ora 13:00 në hotel VICTORY.

KPM mirëpret pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE