Të licencuarit
2493 - Lajmi_i_plot | KPM

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

15 May 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 16 maj 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i agjendës
2.    Shqyrtimi i procesverbalit nga takimi i datës 3 maj 2013 
3.    Analizimi i komenteve të Zyrës Ekzekutive lidhur me komentet publike që kanë ardhur për draft rregulloret e KPM-së:
 

  • RREGULLOREN PËR SHPËRNDARJEN E SHËRBIMEVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE DHE SHËRBIMEVE RADIO MEDIALE PËRMES OPERATORËVE TË RRJETIT  dhe
  • RREGULLOREN PËR VLERËSIMIN E APLIKACIONEVE PËR LICENCË TË KPM-SË


dhe ndryshimi i këtyre draft rregulloreve në bazë të komenteve të Zyrës Ekzekutive dhe komenteve publike


4.    Të tjera:

    Përcaktimi i agjendës për takimin e radhës
    Takimi i radhës