Të licencuarit
2503 - Lajmi_i_plot | KPM

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

15 April 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 16 prill 2013 në zyren e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës: 


 

  • Miratimi i agjendës
  • Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 28 mars 2013 dhe procesverbali i takimit të datës 4 prill 2013
  • Shqyrtimi/amandamentimi i Rregullores së punës së KPM
  • Shqyrtimi/amandamentimi i Kodit Etik të KPM-së
  • Shqyrtim i propozim buxhetit 2014 - 2016


Të tjera: 

Takimi i radhës