Të licencuarit
2506 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM MBAN TAKIMIN E 24-të ME RADHË

03 April 2013

Komisionit i Pavarur i Mediave mban takimin e 24-të me radhë. Takimi mbahet me 
4 prill  2013 në ora 13:00 në Zyren e KPM-së.


Rendi i ditës: 


 

  • Miratimi i agjendës
  • Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 28 mars 2013
  • Miratimi i Draft Rregullores për Vlerësimin e  Aplikacioneve për t’u dërguar për   komente publike
  • Shkresa e KTV-së
  • Diskutim për komentet që kanë ardhur deri me 15 mars 2013 për draft rregulloret e KPM-së


Të tjera: 

  • Takimi i radhës