Të licencuarit
2513 - Lajmi_i_plot | KPM

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

28 February 2013

 Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 1 mars  2013 në zyren e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës: 


 

  • Miratimi i agjendës
  • Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 21 shkurt 2013
  • Përgatitja e Raportit Vjetor të KPM-së për vitin 2012 – Përcaktimi i Objektivave për vitin 2013
  • Shpallja e frekuencave të lira – procedura, pakoja e aplikimit, metodologjia dhe kriteret (përcaktimi i afateve për procedim të mëtejmë)
  • Ndryshimi i Rregullores CIMC- 2007/04 (për operatorët kabllorë) – krijimi i Grupit   Punues në kuadër të Zyrës Ekzekutive

 

  • Të tjera

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE