Të licencuarit
2519 - Lajmi_i_plot | KPM

MBAHET TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

13 February 2013

 Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 15 shkurt 2013 në zyren e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës: 
     
-    Miratimi i Agjendës

Shqyrtimi i rasteve: 


 

  • Shqyrtimi i listës së frekuencave të lira
  • Vendim për ndryshimin emrit të Radio Kosova
  • Vendim për ndryshimin e emrit të Radio Blue Sky
  • Vendim për ndryshimin e pronësisë së Radio Hit Laser
  • Vendim për ndryshimin e lokacionit të transmetuesit të Radio Mitrovica
  • Letër për mbulueshmërin e fshatit Zllatar
  • Vendim për licencimin e operatorit kabllor IntersatTë tjera: 

Takimi i radhës