2521 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR ANËTAR TË KPM-së

06 February 2013

Sipas vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, KPM bën ftesë publike për nominim për një anëtar nga radhët e komunitetit shumicë shqiptarë.

Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Kosovë.

Nominimet pranohen nga 6 shkurt 2013 deri më 20 shkurt 2013, në orën 16:00. Dokumente e aplikimit duhet të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së.

Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët e Komisionit mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org , tek Pakoja për Nominim.

Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes: