Të licencuarit
3141 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim i KPM-së lidhur me Kodin Etik KPM-2016/03 për Shërbimet Mediale Audiovizuele në Republikën e Kosovës

11 February 2020

Komisioni i Pavarur i Mediave merr Vendim për të pezulluar procedurën e plotësim-ndryshimit të Kodit Etik KPM-2016/03 për Shërbimet Mediale Audiovizuele në Republikën e Kosovës.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE