Të licencuarit
3194 - Lajmi_i_plot | KPM

Anulohet procesi i plotësim-ndryshimit të draft Kodit Etik për Shërbimet Mediale Audiovizuele në Republikën e Kosovës

04 June 2020

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) njofton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, se është ANULUAR procesi i plotësim-ndryshimit të draft Kodit Etik, ndërsa  mbetet në fuqi Kodi Etik për Shërbimet Mediale Audiovizuele në Republikën e Kosovës - KPM-2016/03.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE