3351 - Lajmi_i_plot | KPM

Përfundon mandatin një anëtare e Komisionit të Pavarur të Mediave

19 April 2021

Me 17 prill 2021, ka përfunduar mandatin tre vjeçar anëtarja e Komisionit të Pavarur të Mediave, znj. Maja Slavic. Pas përfundimit të këtij mandati, Komisioni i KPM-së aktualisht mbetet me  4 anëtar nga 7 anëtar që duhet ti ketë sipas Ligjit për KPM-në, të cilët emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.

Komisioni i Pavarur i Mediave