Të licencuarit
3574 - Lajmi_i_plot | KPM

Ftesë publike për nominime për dy anëtar/e të KPM-së

06 June 2023

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, dhe vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.08-V-537,bën ftesë publike për nominime për dy (2) anëtarë/e të KPM-së nga radhët e komunitetit shqiptar.

Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës.

Nominimet pranohen nga data 7 qershor 2023 deri më 27 qershor 2023, në orën 16:00.

Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo përmes emailit në: info@kpm-ks.org .

Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime.

Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes:

  • emailit në: info@kpm-ks.org;
  • telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, 045 721 604 si edhe
  • personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë.