Të licencuarit
3597 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM hosted International Media Support (IMS) at the meeting

08 September 2023

Nezavisna Komisija za Medije ugostila je 5. septembra 2023. na sastanku predstavnike međunarodne organizacije Međunarodna Podrška Medijima (IMS). Na ovom sastanku, predsedavajući NKM g. Jeton Mehmeti je informisao delegaciju o najnovijim dešavanjima u medijskom ekosistemu na Kosovu, ističući posvećenost NKM-a očuvanju medijskog pluralizma kroz nova podzakonska akta o transparentnosti vlasništva i sprečavanju medijske koncentracije. S druge strane, predstavnik IMS g. Andreas Sugar je rekao da njegova organizacija radi analizu medijske situacije u zemljama Zapadnog Balkana, sa ciljem da pokrene projekte podrške medijima u regionu. Predsednik Upravnog odbora Udruženja novinara Kosova g. Xhemajl Rexha.