329 - Kpm | KPM

Përbërja aktuale e BA:

 

  • Ilaz RUDAKU - Anëtar, i emëruar më  15 mars 2018, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Avdyl HYSENI - Anëtar, i emëruar më  29 tetor 2020, me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Ylber FETAHAJ - Anëtar, i emëruar më  29 tetor 2020, me mandat 3 (tre) vjeçar