2474 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

17 July 2013

Komisioni i KPM-së mban takimin e tij të rregullt.
Takimi do të mbahet me 18 korrik 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i agjendës,  
2.    Miratimi i procesverbalit nga takimi i datës 15  korrik 2013,
3.    Shqyrtimi dhe miratimi i  plotësimit të draft Strategjisë për digjitalizim dhe dërgimi në konsultim publik.

Të tjera:

4.    Përcaktimi i agjendës për takimin e radhës