2479 - Lajmi_i_plot | KPM

FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTAR TË KPM-së

18 June 2013

 

Bazuar në Vendimin Kuvendit të Republikës së Kosovës, KPM bën ftesë publike për nominim për një anëtar nga radhët e komunitetit shumicë shqiptarë. 

Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Kosovë. 

Nominimet pranohen nga 18 qershor 2013 deri më 2 korrik 2013, në orën 16:00. 

Dokumente e aplikimit duhet të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së. 

Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët e Komisionit mund t’i gjeni duke klikuar në ueb faqen e KPM-së: www.kpm-ks.org , tek Pakoja për Nominim.

Gjithashtu, informata mund të kërkoni edhe përmes:

apo personalisht në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, Rruga Gazmend Zajmi Nr. 1, Prishtinë.