2509 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I KPM-SË MBAN TAKIMIN E 23-TË ME RADHË

27 March 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave mban takimin e 23 me radhë. Takimi do të mbahet me  28 mars 2013, duke filluar nga ora 13:00. 

Agjenda e takimit: 

Miratimi i Agjendës

Miratimi i Procesverbalit nga takimi i fundit i Komisionit

Miratimi i Raportit Vjetor të KPM-së për vitin  2012

Miratimi i Raportit për tremujorin e parë, janar-mars 2013 siç kërkohet me Ligjin Nr. 04/L-44 për KPM-në, gjegjësisht nenin 15.

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE