Të licencuarit
2510 - Lajmi_i_plot | KPM

KOMISIONI I KPM-së MBAJTI TAKIMIN E 22-të

13 April 2018

 

Me 14 mars 2013, Komisioni i KPM-së mbajti takimin e tij të rregullt ku pas miratimit të agjendës dhe procesverbalit të mbledhjes së fundit, u punua në hartimin e draft rregullores për vlerësimin e aplikacioneve për licencë të KPM-së. Ky draft do të dërgohet për diskutim publik gjatë muajit prill. 

 

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE