Të licencuarit
2514 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM VENDOS PËR FREKUENCA TË LIRA PËR RADIO TRANSMETIM

27 February 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediave në takimin e mbajtur me 15 shkurt 2013 ka marrë vendim të publikojë listën me frekuenca të lira tokësore për radio transmetim.

Ky vendim është bazuar në kërkesat të cilat KPM i ka pranuar për licencë transmetimi për Radio , si dhe duke marrë parasysh mungesën e mbulueshmërisë me informacion të karakterit lokal në disa komuna të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, duke marrë parasysh edhe mungesën e mbulimit me sinjal kualitativ të televizioneve nacionale, KPM në pajtueshmëri me politikën e transmetimit të përcaktuar me nenin 9 të Ligjit të KPM-së, shpallë listën me radio frekuenca të lira në këto lokacione:

 

  LOKACIONI                    Kategoria 

 • PRISHTINË                 TV LOKAL, 
 • MITROVICË                TV LOKAL, 
 • PODUJEVË                 TV LOKAL, 
 • KAÇANIK                    TV LOKAL, 
 • REÇAN/PRIZREN        TV LOKAL, 
 • FUSHË KOSOVË        TV LOKAL, 
 • MAMUSHË                  TV LOKAL,
 • LIPJAN                        RADIO LOKALE, 
 • JUNIK                          RADIO LOKALE, 
 • HANI I ELEZIT             RADIO LOKALE, 
 • MAMUSHË                  RADIO LOKALE, 
 • GRAÇANICË                RADIO LOKALE, 

Përcaktimi i afateve dhe procedurave për konkurrim për radio frekuenca të lira dhe aplikim për licencë transmetim lokal tokësorë radio transmetim, do të bëhet me një njoftim publik të veçantë.

KOMISIONI  I  PAVARUR  I  MEDIAVE