Të licencuarit
2712 - Lajmi_i_plot | KPM

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS KA MIRATUAR RAPORTIN VJETOR TË KPM-së PËR VITIN 2017

28 December 2018

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me 21 dhjetor 2018, ka miratuar Raportin Vjetor të punës së Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2017.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE