Të licencuarit
3454 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim

20 January 2022

Komisioni i Pavarur i Mediave njofton publikun se dje (19 janar 2022) sistemi i KPM-së është goditur nga një sulm kibernetik dhe aktualisht është jashtë funksionit, duke përfshi këtu edhe emailat zyrtar.

Në lidhje me rastin janë njoftuar institucionet relevante dhe se është duke u punuar për zgjidhjen e këtij problemi, për çka do të informojmë me kohë publikun.

Komunikimi ynë me mediat dhe publikun do të zhvillohet përmes e-mail adresës së përkohshme: komisionikpm@gmail.com , deri në kthimin e sigurt të adresës zyrtare të KPM-së.

Prandaj referuar gjendjes aktuale, për të shmangur çdo mungesë eventuale komunikimi, ju lutem që të gjitha komunikimet elektronike të dërgohen në adresën e lartcekur.

Komisionit i Pavarur të Mediave