Të licencuarit
3472 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

07 March 2022

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 4 mars  2022, në  udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Xhevat Latifi,  ka mbajtur mbledhje e katërt të rregullt për këtë vit.

Pas miratimit të  agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja e fundit, sipas rendit të ditës Komisioni ka shqyrtuar disa raste të licencimit. Pas shqyrtimit të rasteve të licencimit , Komisioni ka gjetur se të gjitha kërkesat i kanë plotësuar kriteret ligjore dhe ka vendosur të miratojë rekomandimet në vijim: 

  • Radio Plus –Vendim për ndryshimin e lokacionit të transmetuesit;
  • Net Plus D.O.O – Vendim për licencim të operatorit të shpërndarjes;
  • Dankos Plus Televizija –  Vendim për licencim të Ofruesit të Shërbimit Medial Audiovizuel përmes platformës së operatorit të shpërndarjes.

Komisioni ka shqyrtuar gjithashtu edhe një rast ligjor, respektivisht një ankesë për operim ilegal.

Pas shqyrtimit të rastit Komisioni vendosi për konfiskimin e aparaturës përkatëse, sipas nenit 30, paragrafi 5 i Ligjit për KPM.

 

 Komisioni i Pavarur i Mediave