Të licencuarit
3510 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM dhe AMA takojnë Federal Communication Commission

09 June 2022

Delegacionet e rregullatorëve të Kosovës dhe të Shqipërisë gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u takuan me përfaqësues të lartë të institucionit homolog amerikan Federal Communication Commision (Komisioni Federal i Komunikimit)

Në takim morën pjesë për KPM Kryetari z. Xhevat Latifi, Zëvndës i Kryeshefit Ekzekutiv Faruk Rexhaj, ndërsa për AMA Kryetarja znj Armela Krasniqi, Sekretarja e Përgjithshme në detyrë, njëkohësisht Drejtore e Marrëdhënieve me Jashtë, Romelda Rrapollari.

Për palën e Komisionit Federal amerikan të Komunikimit znj. Olga Madruga-Forti Shefe për Strategjitë Globale, Zyra Ndërkombëtare, Ira Keltz Kryeshefi i Zyrës për Inxhinieri dhe Teknologji, z. Jim Szeliga Shef i Kujdesit ndaj Klientit.

Një takim i frytshëm ku u vendosën urat e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe shtyllat kryesore ku shkëmbimi i eksperiencës do të fokusohet. Në këtë kontekst, partnerët e FCC shprehën gatishmërinë për asistencën e tyre në veprimtarinë e mëtejshme të KPM dhe AMA, nëpërmjet mbështetjes teknike dhe shkëmbimit të praktikave më të mira.

Edhe pse KPM dhe AMA u takuan për herë të parë me Komisionin Federal të Komunikimit u vendosën konkretisht tre fusha të nisjes së punës së përbashkët:

- Lirimi i brezave frekuencorë me fokus të veçantë informimin e shikuesit mbi procesin

- Procesi i rinovimit të licencave

- Rregullimi audiovizual dhe i përmbajtjes

Bashkëbiseduesit shprehën vullnetin se është vetëm fillimi i një ndërlidhjeje institucionale dhe vendosën afate kohore të përbashkëta për takimet e radhës.