Të licencuarit
3564 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim për të licencuarit që e përcjellin fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale në katër komunat e Republikën e Kosovës

06 April 2023

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ka nxjerrë Udhëzuesin për të ndihmuar të licencuarit që të veprojnë në pajtim me Kreun VIII të Ligjit për Zgjedhjet si dhe Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së gjatë procesit të zgjedhjeve në Republikën e Kosovës.

KPM njofton ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele se gjatë fushatës dhe heshtjes zgjedhore të zgjedhjeve lokale në katër komunat e Republikën e Kosovës: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok, të licencuarit e KPM-së që e përcjellin fushatën dhe zgjedhjet, duhet të veprojnë në pajtueshmëri me legjislacionin e KPM-së si dhe me:

Gjithashtu, në pajtim me Ligjin për Zgjedhje, të licencuarit që e përcjellin fushatën janë të obliguar të dorëzojnë në KPM ditarët për zgjedhje:

Ditarët plotësohen sipas Udhëzuesit për Ditarët A dhe B për zgjedhjet lokaledhe dorëzohen në KPM, përfshirë edhe çmimoren e aplikuar gjatë zgjedhjeve.