Të licencuarit
3637 - Lajmi_i_plot | KPM

Nënshkruhet Memorandum Bashkëpunimi në mes të Komisionit të Pavarur të Mediave dhe Fondacioni Terre des hommes Laussane në Kosovë

15 December 2023

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) dhe  Fondacioni Terre des hommes Laussane në Kosovë (TdhK), kanë nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi. Memorandumi u nënshkrua nga z.Jeton Mehmeti-Kryetar i KPM-së dhe z. Pajtim Zeqiri-Shefi i Zyrës së TdhK.                                                                          

Sipas këtij memorandumi palët zotohen të ngritin nivelin e bashkëpunimit reciprok për implementimin e aktiviteteve të përbashkëta në fushën e mbrojtjes së fëmijëve në media.  Në këtë drejtim memorandumi ka për qëllim që të licencuarit e KPM-së të ndërmarrin masat e duhura për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve nga programet që mund të dëmtojnë zhvillimin fizik, mental dhe moral të tyre, në veçanti programet më përmbajtje të papërshtatshme ose dhunë ekstreme. Objektiv tjetër i memorandumit është  të promovojnë në media temat që adresojnë mbrojtjen e fëmijëve, mbrojtjen nga diskriminimi, të drejtat e komuniteteve, drejtësinë për të mitur si dhe iniciativa të ngjashme. Ndër aktivitetet  që parashihen janë organizimet e përbashkëta si: fushata vetëdijesuese, trajnime, sesione informuese, tryeza diskutimi, konferenca dhe takime për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio dhe audiovizuele.