Të licencuarit
312 - Kpm | KPM

Nezavisna Komisija za Medije je sastavljena od sedam (7) članova. Članove NKM imenuje Skupština Kosova, na osnovu otvorenih i transparentnih procedura.