Të licencuarit
321 - Kpm | KPM

 

  • UNAPREÐENJU razvoja samoodrživog medijskog tržišta koje služi svim stanovnicima Kosova;

 

  • OHRABRIVANJU profesionalizma medu novinarima, urednicima, direktorima i vlasnicima medija;

 

  • ZAŠTITI slobode izražavanja, raznolikosti mišljenja, pristupa informacijama za novinare i javnost i interesa korisnika medija, u skladu sa zakonom.